Tjänster

Installationer eller service av el – vad ni än kan tänkas behöva hjälp med, så kan vi hjälpa er med det! Vi brukar säga att de är vi som är först in i ett hus, men även de som är sist. Allt ifrån installation av en elcentral eller jordfelsbrytare till sluttampen med de sista kablarna och göra snygga kabeldragningar.

Vi är både först och sist i ett hus

Det spelar ingen roll om ni behöver hjälp med en större installation som kräver flera personers insats, eller om det är enklare arbeten på några timmar. Vi tar oss an varje arbete med samma entusiasm och arbetsvilja.